LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

Premijų kaupimas ir jų panaudojimas

Kiekvieną kartą pirkdami mūsų parduotuvėse užsidirbkite premijų pinigų ir panaudokite juos kitiems pirkiniams. Prisijungę prie programos galėsite pradėti kaupti premijų pinigus jau nuo pirmojo pirkimo. Pervesime į Jūsų premijų sąskaitą 5 % nuo kiekvieno pirkinio sumos. Pavyzdžiui, jei įsigysite prekių už 100 €, į Jūsų premijų sąskaitą pervesime 5 €. Galėsite juos panaudoti kitiems pirkimams ir apmokėti iki 50% pirkimo sumos. Per metus Jūsų atliktų pirkimų sumai pasiekus 501 €, Jūsų premija automatiškai bus pakeista, ir nuo kito pirkinio sumos galėsite užsidirbti jau 10%. Per metus atliktų pirkimų sumai pasiekus 1001 €, pradėsite kaupti po 15% nuo kiekvieno pirkinio vertės.

Kas yra premijų programos lygiai, ir kokią naudą jie teikia

Premijų programa turi 3 skirtingus lygius. Pradiniam lygiui priskiriamas bet kuris naujai prisijungęs klientas bet kuriuo metu. Šiame lygyje renkami 5 % premijos pinigų nuo kiekvieno Jūsų pirkinio vertės. Bendrai Jūsų pirkinių sumai per einamuosius metus pasiekus 501€, Jūs pateksite į kitą premijų lygį. Nuo tada į Jūsų premijų sąskaitą bus pervedami 10 % premijos pinigų nuo kiekvieno pirkinio vertės. Aukščiausias premijų lygis suteikiamas tiems klientams, kurių bendra pirkinių suma per einamuosius metus pasiekė 1001€. Aukščiausiam premijų lygiui priklausantis klientas gauna 15 % premijos pinigų nuo kiekvieno pirkinio vertės.

  • Parodant kario arba šaulio pažymėjimą, Jūs gaunate papildomus  5%. Tai reiškia, jeigu esate pirmame premijų lygyje, turite 5%+5%, jeigu esate antrame premijų lygyje, gaunate 10%+5%, jei esate trečiame premijų lygyje, gaunate 15%+5%.

 

Sukauptos sumos likutis galios 6 mėnesius nuo paskutinio pirkimo dienos. Norėdami sužinoti savo premijų sąskaitos likutį, parduotuvėje teiraukitės klientų aptarnavimo specialisto. 

Gausite premijas už kiekvieną apsipirkimą ( premijos nekaupiamos perkant „Airsoft” prekes ir prekes su nuolaida ). Sukauptus premijų pinigus galima išleisti kito apsipirkimo metu, apmokant iki 50% pirkimo sumos. Premijų pinigai į asmeninę programos dalyvio premijų sąskaitą pervedami iš karto. 

  • Sukauptais premijų pinigais negalima atsiskaityti už prekes, kurioms taikomos nuolaidos. 

 

Kiek laiko galioja premijų pinigai?

Surinkti premijų pinigai galioja 6 mėnesius nuo paskutinio pirkimo dienos. Jeigu nenorite per 6 mėnesius panaudoti visų premijų pinigų, jų galiojimo laiką galite pratęsti įsigydami naują pirkinį mūsų parduotuvėje (kitą kartą apsipirkti reikia per  6 mėnesius). Grąžinant prekę į parduotuvę, premijų pinigų galiojimo laikas nesikeičia, nes prekės grąžinimas nėra pirkinys.

Kada baigiasi premijų lygio galiojimo laikas, ir kas tada nutinka?

Pasiektas premijos lygis galioja 12mėn. Pradinis lygis, t. y. 5 % premija nuo kiekvieno pirkinio, klientui užtikrinamas visada.

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS:

 

1.1. Pirkėjas gauna premiją už kiekvieną pirkinį (išskyrus Airsoft prekes ir prekes su nuolaida); Sukauptus premijų pinigus galima išleisti kito apsipirkimo metu. Premijų pinigai į asmeninę programos dalyvio premijų sąskaitą pervedami iš karto.

1.2. Lojalumo programos premijų pinigais apmokėti galima iki 50 % pirkinių sumos;

1.3. Programa skirta tik fiziniams asmenims;

1.4. Pagal Tactical Force premijų programą, surinktus premijų pinigus galima išnaudoti per 6 mėnesius nuo paskutinio pirkinio;

1.5. Tactical force premijos programą sudaro 3 skirtingi premijos lygiai:

1.5.1. Bronzinis – suteikiamas kiekvienam prisijungusiam klientui. Už pirkinį suteikiama premija – 5% pirkinio vertės;

1.5.2.  Sidabrinis – suteikiamas klientui, per einamuosius metus pirkusiam už 501 € ir daugiau. Už pirkinį suteikiama premija – 10% pirkinio vertės;

1.5.3.  Auksinis – suteikiamas klientui, per einamuosius metus pirkusiam už 1001 €  ir daugiau. Už pirkinį suteikiama premija – 15% pirkinio vertės;

1.6. Pasiektas premijos lygis galioja 12 mėn.;

1.7. Norėdamas nutraukti premijų programos sąskaitos naudojimą, sąskaitos savininkas turi pateikti prašymą el. paštu info@tacticalforce.lt. Gavus tokią paraišką, kliento premijų sąskaita užblokuojama, visi vartotojo sąskaitoje surinkti premijos taškai anuliuojami;

1.8. Nutraukus dalyvavimą lojalumo programoje, sukaupti taškai yra anuliuojami.

 

2.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1.  UAB „Taktinės Pajėgos“ įsipareigoja tvarkyti lojalumo programos nario asmens duomenis, laikydamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytų reikalavimų;

2.2.  Užpildydamas ir pasirašydamas Tactical Force lojalumo programos dalyvio anketą, asmuo neprieštarauja jo asmens duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. UAB „Taktinės Pajėgos“ turi teisę siųsti pranešimus lojalumo programos nario anketoje nurodytu el. paštu ir/ar SMS žinutėmis.

2.3.  Lojalumo programos dalyvio duomenys bus saugomi penkis metus nuo paskutinio pirkimo įmonės parduotuvėse arba iki kol programos dalyvis asmeniškai pareikalaus sunaikinti su juo susijusius duomenis.

2.4.  Lojalumo programos dalyvis turi teisę susipažinti su UAB „Taktinės pajėgos“ ir (arba) jos įgalioto duomenų tvarkytojo naudojamais  lojalumo programos anketoje pateiktais asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, papildyti arba ištaisyti anketoje nurodytus savo duomenis.

2.5.  Lojalumo programos dalyvis turi teisę kreiptis į UAB „Taktinės pajėgos“ su prašymu pakoreguoti jo asmens duomenis, sunaikinti ar sustabdyti asmens duomenų tvarkymą. Lojalumo programos dalyvis turi teisę atsisakyti gauti pagal šią anketą siunčiamą informaciją ar pareikšti nesutikimą, kad UAB „ Taktinės pajėgos “ ar jos įgaliotas duomenų tvarkytojas tvarkytų anketoje pateiktus jo duomenis.

2.6.  Klientui, išreiškusiam norą pasinaudoti „Tactical Force“ lojalumo programos premijų pinigais, parduotuvės darbuotojai turi teisę paprašyti parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Taip siekiama užtikrinti, kad lojalumo pinigais pasinaudoja tik teisėtas programos dalyvis.

2.7.  Asmens duomenys koreguojami ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi, lojalumo programos nariui pateikus asmens duomenis patvirtinantį dokumentą ir prašymą, atsiųstą el. pašto adresu info@tacticalforce.lt arba pristatytą į  UAB „Taktinės Pajėgos“ parduotuvę.

 

3.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1.  UAB „Taktinės pajėgos“ pasilieka teisę vienašališkai keisti lojalumo programos taisykles. Jei klientas, besinaudojantis premijų programa, nebenori toliau naudotis premijų sąskaita pasikeitusiomis sąlygomis, jis turi teisę pateikti prašymą dėl nutraukimo el. paštu info@tacticalforce.lt ;

3.2.  UAB „Taktinės Pajėgos“ neįsipareigoja atlyginti žalą (pvz., panaudotus premijos taškus) sąskaitos savininkui, kurią sukėlė kitas vartotojas, neteisėtai pasinaudodamas premijų pinigais;

3.3.  Tactical Force premijų programos sąlygos ir visa informacija apie  premijų programą pateikta interneto svetainėje www.tacticalforce.lt. Esant neatitikimams tarp spausdinto teksto ir teksto interneto svetainėje, vadovaujamasi interneto svetainėje esančiu tekstu;

3.4.  Informacija apie lojalumo programą, vykdomas akcijas, pasiūlymus ir pasikeitimus pateikiama www.tacticalforce.lt